Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Hãy để cho lòng ái quốc nở hoa!

 

Kể từ ngày 9/12/2007, cục diện chính trị Việt Nam đã có thêm một sắc thái mới. Đó là tinh thần Dân chủ đã được thể hiện một cách mạnh mẽ và rõ ràng qua những cuộc biểu tình chống sự xâm lấn của Trung Quốc. Dân chủ vì nó phát xuất từ lòng ái quốc tự nhiên của người dân.

 

 

Đối với đảng cầm quyền, mọi hình thức phản đối, bài bác Trung Quốc vừa qua được xem là “không có lợi”, vì không phải ”là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề”. Đối với thanh niên, sinh viên và đồng bào ở khắp nơi, ai cũng thừa hiểu là việc biểu tình chống Trung Quốc tự nó không có đủ sức mạnh để giành lại những phần lãnh thổ và lãnh hải đã bị chiếm mất. Nhưng đó là thái độ cần phải có để khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền đất nước.

Những người Việt Nam yêu nước tự hiểu rằng việc lên tiếng và có hành động bảo vệ Tổ Quốc phải là thái độ tự nhiên của người công dân. Đó là thể hiện tinh thần làm chủ đất nước. Tuổi trẻ Việt Nam đã không đợi đảng CSVN kêu gọi tổ chức biểu tình, vì như vậy chỉ là một thứ hình thức “đảng chủ” -- vẫn còn tuỳ thuộc vào thái độ của đảng cầm quyền. Hơn nữa, khi nhà nước cũng đã xác định rằng “Hoàng sa và Trường Sa là của Việt Nam” thì tất nhiên việc người dân thể hiện thái độ tương xứng là không có gì sai trái.

Trung Quốc là một nước lớn đáng kiêng dè nhưng không phải vì thế mà Việt Nam chúng ta chấp nhận thân phận của một tiểu quốc hèn kém.  Chúng ta không chủ trương gây hấn hay đối đầu với Trung Quốc bằng sức mạnh quân sự nhưng để bảo vệ Tổ Quốc, không có gì có thể ngăn cản dân tộc Việt Nam khẳng định ý chí quật khởi để bảo vệ lãnh thổ đất nước mình. Lịch sử nước ta chứng minh rằng, dù là một nước nhược tiểu, ông cha chúng ta cũng đã có đủ khả năng để bảo vệ giang sơn từ mấy ngàn năm qua. Tại sao ngày xưa ta làm được điều đó mà bây giờ lại không?

Ngày nay, tư thế của nước ta thuận lợi hơn xưa rất nhiều. Tỉ lệ dân số chúng ta so với Trung Hoa có thể không thay đổi đáng kể, song với bối cảnh thế giới hiện giờ, mọi sự tranh đấu cho chủ quyền Việt Nam chắc chắn sẽ được cả thế giới quan tâm, ủng hộ. Bên cạnh sức mạnh của trên dưới 50 triệu người trưởng thành ở trong nước, chúng ta có cả một cộng đồng người Việt ở nước ngoài khá rộng lớn. Sức mạnh ngoại giao của những người Việt xa xứ không phải nhỏ. Vấn đề trở ngại chính là thái độ và quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đất nước đã không được nhà cầm quyền thể hiện đúng đắn và đúng mức.

Về sức mạnh, chúng ta thừa hiểu khả năng quân sự của Trung Quốc, nhưng trong thực tế, khả năng đó hiện không phải là một đe doạ lớn đến nỗi nước ta phải rụt đầu chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng. Với hoàn cảnh phải giữ bộ mặt và uy tín với thế giới để phát triển kinh tế, nhà cầm quyền Trung Quốc chắc chắn không thể có những phiêu lưu quân sự với các nước lân bang. Bởi lẽ, nếu Trung Quốc hành động ngang ngược như họ đã làm vào năm 1979, thì họ sẽ lãnh lấy một hậu quả nghiêm trọng từ sự bất mãn, chống đối của cộng đồng thế giới. Trong tình huống đó, nó sẽ ảnh hưởng tồi tệ đến nền kinh tế đang phát triển của họ -- một ưu điểm và đồng thời cũng là một nhược điểm của Trung Quốc.

Nói rõ hơn, sức mạnh quân sự của Trung Quốc hiện nay đang ở giai đoạn không có gì đáng sợ. Đó là chưa kể, chúng ta có thể tin tưởng được rằng cộng đồng thế giới sẽ không để cho Trung Quốc lộng hành về mặt quân sự với nước ta, khi mà nước họ đang có nhiều sự đầu tư quan trọng ở Việt Nam.

Chúng ta cũng thừa hiểu rằng, dù nhà nước CSVN có phản đối quyết liệt và cho người dân biểu tình chống chính sách bành trướng của Trung Quốc, thì cũng không vì thế mà họ sẽ trả lại ta chủ quyền những phần đất và biển đang chiếm đóng. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có một thái độ mạnh mẽ và dứt khoát, thì nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ vịn vào chính thái độ đó để chứng tỏ với thế giới là chúng ta không tự tin vào chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mặt khác, dù thực tế thế nào, chúng ta cũng không thể để cho Trung Quốc xem thường ý chí chống xâm lăng của dân tộc Việt Nam.

Những người Việt Nam ái quốc ở trong và ngoài nước đã khẳng định quyền Dân Chủ trong chuỗi hành động đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhà nước Việt Nam cần phải trân trọng những tấm lòng yêu nước đó thay vì trù dập hay ngăn cản.

Lòng yêu nước đã giúp cho dân tộc ta thành công trong bao nhiêu cuộc chống xâm lăng, tinh thần đó là nguồn vốn quý báu to lớn và thiêng liêng của Tổ Quốc. Chế độ chính trị có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh, song dù dưới bất cứ chủ nghĩa hay thể chế nào, lòng yêu nước cũng đều là một yếu tố vô cùng cần thiết để dân tộc ta có thể tồn tại và ngẫng mặt cao đầu.

Đảng CSVN có quyền có quan điểm và chiến lược quốc phòng riêng nhưng khi nói rằng: Nhân Dân có quyền Làm Chủ đất nước, thì Nhân Dân có quyền quyết định thái độ và phương thức bảo vệ Tổ Quốc. Đi ngược lại tinh thần đó là xem thường Nhân dân, là phản bội lại quyền dân Chủ của Nhân Dân – là không xứng đáng để lãnh đạo nhân dân.—

 

   
© ALLROUNDER