Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Hãy cùng bước qua thân phận nhược tiểu!

 

Bước vào thế kỷ 21, tầm vóc một quốc gia không còn mang ý nghĩa hạn hẹp của diện tích lãnh thổ. Trong thế giới ngày nay, khá nhiều nước với diện tích lãnh thổ nhỏ song lại có tầm vóc quan trọng không kém gì những nước lớn. Ý chí vượt thắng thử thách đã giúp cho những nước này vươn lên những vị trí được cả thế giới phải nể trọng. Nhìn lại nước nhà, chúng ta phải tự hỏi: Đã đến lúc để Việt Nam ta bước qua thân phận nhược tiểu hay chưa?

Về truyền thống chống xâm lăng, rõ ràng là nước ta nhỏ nhưng ý chí bảo vệ giang sơn của dân tộc ta không nhỏ. Nhờ vậy mà sau hàng ngàn năm bị Bắc phương đô hộ, Việt Nam ta vẫn sừng sững là một quốc gia độc lập.
Về khả năng tự thắng, dù bị chiến tranh tàn phá nặng nề từ vật chất đến tinh thần, song dân tộc ta đã khắc phục được nghịch cảnh đểø tồn tại và trưởng thành hơn nữa. Từ đó, Việt Nam đã từng bước tự giải phóng mình khỏi mặc cảm của một nước nhỏ, nghèo và kém.

Nước ta có nhiều triển vọng để vượt thoát khỏi thân phận của một nước nhược tiểu. Những thành đạt của người Việt ở trong và ngoài nước trong thời gian qua cho phép chúng ta tự tin về khả năng thăng tiến của đất nước và dân tộc mình. Vấn đề lớn nhất phải vượt qua bây giờ là phải hoá giải cho bằng được những bất đồng chính kiến, để mọi thành phần dân tộc, dù là ở đâu và với quá khứ nào, cũng đều có điều kiện đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước.

Để khai thông được bế tắc đó, đảng đương quyền phải có đủ mạnh dạn hoà đồng với các thành phần dân tộc, để làm nền tảng cho một sự hoà giải thực sự. Với bối cảnh chính trị còn khá tế nhị hiện nay, sự hoà đồng chỉ có thể xảy ra khi đảng đương quyền không còn xem những cá nhân và đoàn thể đối lập là kẻ thù. Cụ thể hơn cả là nhà cầm quyền phải chấm dứt ngay các thái độ thù hằn và hành động đàn áp nhắm vào những người bất đồng chính kiến.

Đất nước đã chuyển mình và đang có nhiều dấu hiệu của một sự lột xác rốt ráo. Nhu cầu tồn tại và phát triển sẽ thúc đẩy dân tộc ta đào thải đi những quan niệm lỗi thời tai hại, và những thế lực đi ngược lại xu hướng tiến hoá của dân tộc. Tiến trình đó sẽ tiếp tục xảy ra và không có gì ngăn cản được nó, kể cả thành phần bảo thủ trong bộ máy cầm quyền hiện nay. Sự độc tài và cực đoan rồi sẽ bị loại trừ, và những toan tính ngoan cố rồi sẽ bị nghiền nát.

Ngày nay, đổi mới không còn là nhu cầu riêng của đảng CSVN, mà là một yêu cầu tất yếu đối với tất cả khuynh hướng, thế lực đang muốn đóng một vai trò nào đó trong tiến trình phục hưng dân tộc và phát triển đất nước. Ai hay tổ chức nào từ chối tinh thần đối mới đó sẽ bị tự cô lập và huỷ diệt. Dân tộc ta phải tự đổi mới từ ý thức đến hành động. Chỉ với tinh thần và quyết tâm đó, dân tộc ta mới có đủ khả năng để bước qua thân phận nhược tiểu.

Trước thềm năm mới, chúng ta cầu chúc cho đất nước sớm bước qua thân phận một quốc gia nhược tiểu, để dân tộc ta sớm hưởng được Dân Chủ, Tự Do và Hạnh Phúc thật sự.

Xin cùng chúc lành cho nhau và cầu nguyện cho những người ái quốc đang dấn thân cho chính nghĩa của Dân Tộc, đặc biệt là những những người không tên tuổi đang đấu tranh trong âm thầm và nguy hiểm. 

Lâm Thế Nguyên (ĐVD) 

 

   
© ALLROUNDER