☼ Kính mời bạn tìm hiểu về Thông Tin & Sinh Hoạt

TB_57: Chuyển giao trách vụ Tổng Thư Ký ĐVDVN

Thông Báo số #57 của Đảng Vì Dân Việt Nam

v/v: Chuyển giao trách vụ Tổng Thư Ký ĐVDVN

VPLL/ĐVDVN -- Ngày 01/01/2018 -- Văn phòng Liên lạc Đảng Vì Dân Việt Nam trân trọng thông báo:

  1. Sau 12 năm nhiệt tình đóng góp cho công cuộc đấu tranh nhằm góp phần xây dựng một đất nước thực sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ, ông Nguyễn Công Bằng sẽ ngưng tái nhiệm vai trò Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021.

Với tinh thần trách nhiệm của một đồng Sáng Lập Viên, Ông sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức trong trách vụ Cố Vấn Ban Điều hành Trung Ương.

  1. Kể từ ngày 01/01/2018, ông Lê Nguyên Bình - là Thành viên Ban Điều hành Trung ương của tổ chức - sẽ đảm nhiệm Quyền Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân Việt Nam.

Mọi liên lạc với ông Lê Nguyên Bình xin gửi đến địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đảng Vì Dân Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần đấu tranh nhằm giải trừ nạn độc tài, tham ô, bất công ở Việt Nam bằng tinh thần lập trường, chủ trương được công bố trong Tuyên Ngôn Cứu NướcChủ Trương 10 Điểm cho Giai đoạn Chuyển thể, và Đề Cương Việt Nam Mới.

VPLL/ĐVDVN chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác, hỗ trợ của tất cả anh chị em thành viên, thân hữu cảm tình viên ở trong và ngoài nước trong thời gian qua; đồng thời rất mong sẽ được tiếp tục chung sức đấu tranh trong thời gian tới.

Kính chào đoàn kết và quyết thành công!

Trân trọng kính thông báo.

Lâm Thế Nguyên

Đại diện VPLL/ĐVDVN

   
© ALLROUNDER